ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ
01. Χειρουργικοί νιπτήρες
01. Χειρουργικοί νιπτήρες
press to zoom
02. Τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς.
02. Τραπέζια προετοιμασίας ασθενούς.
press to zoom
03. Σταθμός προετοιμασίας ασθενούς
03. Σταθμός προετοιμασίας ασθενούς
press to zoom
04. Τραπέζια χειρουργείου με επίπεδη επιφάνεια
04. Τραπέζια χειρουργείου με επίπεδη επιφάνεια
press to zoom
05. Τραπέζια χειρουργείου με διαιρούμενη επιφάνεια
05. Τραπέζια χειρουργείου με διαιρούμενη επιφάνεια
press to zoom
06. Τραπέζι ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων
06. Τραπέζι ειδικών χειρουργικών επεμβάσεων
press to zoom
07. Επίτοιχες Αναισθητικές μηχανές τοίχου
07. Επίτοιχες Αναισθητικές μηχανές τοίχου
press to zoom
08. Αναισθητικές μηχανές
08. Αναισθητικές μηχανές
press to zoom
09. Αναισθητικές μηχανές
09. Αναισθητικές μηχανές
press to zoom
10. Αναπνευστήρες
10. Αναπνευστήρες
press to zoom
11. Φωτισμός χειρουργείου
11. Φωτισμός χειρουργείου
press to zoom
12. Ηλεκτροχειρουργικές μονάδες (διαθερμίες)
12. Ηλεκτροχειρουργικές μονάδες (διαθερμίες)
press to zoom
13. Αναισθησιολογικά monitors
13. Αναισθησιολογικά monitors
press to zoom
14. Καπνογράφοι
14. Καπνογράφοι
press to zoom
15. Αναρροφήσεις
15. Αναρροφήσεις
press to zoom
16. Αντλίες χορήγησης υγρών
16. Αντλίες χορήγησης υγρών
press to zoom
17. Σύριγγες χορήγησης υγρών
17. Σύριγγες χορήγησης υγρών
press to zoom
18. Συσκευή θέρμανσης ορού και χορηγούμενων υγρών
18. Συσκευή θέρμανσης ορού και χορηγούμενων υγρών
press to zoom
19. Θερμαινόμενα υποστρώματα
19. Θερμαινόμενα υποστρώματα
press to zoom
20. Θερμαινόμενο υπόστρωμα χειρουργικού τραπεζιού
20. Θερμαινόμενο υπόστρωμα χειρουργικού τραπεζιού
press to zoom
21. Θερμαινόμενο υπόστρωμα κλουβιού νοσηλείας
21. Θερμαινόμενο υπόστρωμα κλουβιού νοσηλείας
press to zoom
22. Μονάδες εντατικής θεραπείας
22. Μονάδες εντατικής θεραπείας
press to zoom
23. Κλωβοί εγκατάστασης αναισθησίας.
23. Κλωβοί εγκατάστασης αναισθησίας.
press to zoom
24. Χειρουργικά εργαλεία
24. Χειρουργικά εργαλεία
press to zoom