ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
01. Κλίβανοι ξηρής αποστείρωσης
01. Κλίβανοι ξηρής αποστείρωσης
press to zoom
02. Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
02. Κλίβανοι υγρής αποστείρωσης
press to zoom
03. Λουτρό υπερήχων
03. Λουτρό υπερήχων
press to zoom
04. Μικροσκόπια
04. Μικροσκόπια
press to zoom
05. Φυγόκεντροι
05. Φυγόκεντροι
press to zoom
06. Διαθλασίμετρο (ρεφρακτόμετρο)
06. Διαθλασίμετρο (ρεφρακτόμετρο)
press to zoom
07. Χρώσεις
07. Χρώσεις
press to zoom