ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
27. Ταινίες ούρων (Urine strips)