ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΑ ΤΕΣΤ

ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΙΔΗ ΖΩΩΝ

Η εταιρεία GenBody διαθέτει τρία διαγνωστικά τεστ για άλλα είδη ζώων.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τεστ που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δείγμα προερχόμενο από βοοειδή, χοίρους, ιπποειδή και αιγοπρόβατα. Κάποια από αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δείγμα προερχόμενο απόσκύλους και γάτες.