ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΕΙΟΥ
01. Σταθερό τραπέζι εξέτασης
01. Σταθερό τραπέζι εξέτασης
press to zoom
02. Τραπέζι εξέτασης με συρτάρια
02. Τραπέζι εξέτασης με συρτάρια
press to zoom
03. Αναδιπλούμενο τραπέζι εξέτασης
03. Αναδιπλούμενο τραπέζι εξέτασης
press to zoom
04. Ηλεκτρικά τραπέζια εξέτασης
04. Ηλεκτρικά τραπέζια εξέτασης
press to zoom
05. Τραπέζια εξέτασης με ζυγαριά
05. Τραπέζια εξέτασης με ζυγαριά
press to zoom
06. Τραπέζι πολλαπλών εφαρμογών
06. Τραπέζι πολλαπλών εφαρμογών
press to zoom
07. Κλουβιά νοσηλείας
07. Κλουβιά νοσηλείας
press to zoom
08. Κλουβιά νοσηλείας σε έπιπλο
08. Κλουβιά νοσηλείας σε έπιπλο
press to zoom
09. Κινητή μονάδα οξυγόνου
09. Κινητή μονάδα οξυγόνου
press to zoom
10. Φώτα εξέτασης
10. Φώτα εξέτασης
press to zoom
11. Ωτοσκόπια
11. Ωτοσκόπια
press to zoom
12. VIDEO ωτοσκόπιο
12. VIDEO ωτοσκόπιο
press to zoom
13. Άμεσα Οφθαλμοσκόπια
13. Άμεσα Οφθαλμοσκόπια
press to zoom
14. Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο
14. Έμμεσο Οφθαλμοσκόπιο
press to zoom
15. Σχισμοειδής λυχνία
15. Σχισμοειδής λυχνία
press to zoom
16. Λαρυγγοσκόπια
16. Λαρυγγοσκόπια
press to zoom
17. Δερματοσκόπιο
17. Δερματοσκόπιο
press to zoom
18. Μετωπιαίος φωτισμός (λούπες)
18. Μετωπιαίος φωτισμός (λούπες)
press to zoom
19. Ζυγαριά για γάτες & exotics
19. Ζυγαριά για γάτες & exotics
press to zoom
20. Ζυγαριά κτηνιατρείου
20. Ζυγαριά κτηνιατρείου
press to zoom
21. Ανοξείδωτο stand ορού
21. Ανοξείδωτο stand ορού
press to zoom
22. Τραπεζάκια Mayo
22. Τραπεζάκια Mayo
press to zoom
23. Εργαλειοδότριες
23. Εργαλειοδότριες
press to zoom
24. Ανοξείδωτα τραπεζάκια εργαλείων.
24. Ανοξείδωτα τραπεζάκια εργαλείων.
press to zoom
25. Γάντια χειρισμού μη συνεργάσιμων ζώων
25. Γάντια χειρισμού μη συνεργάσιμων ζώων
press to zoom
26. Εξοπλισμός σύλληψης
26. Εξοπλισμός σύλληψης
press to zoom
27. Κλουβί παγίδευσης γάτας
27. Κλουβί παγίδευσης γάτας
press to zoom
28. Φορείο μικρών ζώων
28. Φορείο μικρών ζώων
press to zoom
29. Συμπυκνωτής Οξυγόνου
29. Συμπυκνωτής Οξυγόνου
press to zoom
30. Scanner ανάγνωσης microchips
30. Scanner ανάγνωσης microchips
press to zoom